مکان – گذاشتن ایستگاه اردیبهشت ویندوز

مکان – گذاشتن: ایستگاه اردیبهشت ویندوز رونمایی معرفی BMW Windows 10 acer

گت بلاگز اخبار پزشکی اصلاح سوءتغذیه کودکان با یک وعده غذای گرم ، 7 استان در معرض سوءتغذیه

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور از اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم جهت کودکان در دِه مهدها خبر داد و گفت: این برنامه جهت ۷ استانی که در معرض سوء تغذ

اصلاح سوءتغذیه کودکان با یک وعده غذای گرم ، 7 استان در معرض سوءتغذیه

7 استان در معرض سوءتغذیه/ اصلاح سوءتغذیه کودکان با یک وعده غذای گرم

عبارات مهم : تغذیه

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور از اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم جهت کودکان در دِه مهدها خبر داد و گفت: این برنامه جهت ۷ استانی که در معرض سوء تغذیه قرار دارند، اجرا می شود.

محمد نفریه در گفت وگو با فارس از اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم جهت کودکان در دِه مهدها خبر داد و گفت: مواظبت تغذیه ای در کودکان به ارتقای شاخص های رشد و ایجاد باورها و عادات صحیح غذایی در کودکی و بزرگسالی منجر می شود.

وی ادامه داد: بنابراین کمک به اصلاح تغذیه و آموزش کودکان زیر 6 سال خانواده های نیازمند در مناطق محروم و روستایی و هم چنین ارتقای آگاهی و اصلاح تغذیه ای اولیای کودکان و مراقبین آنان در جامعه از عوامل مهم تأمین کننده سلامت غذایی است که مبنای عمل در طرح ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدها است.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر بیش از 17 هزار مهد کودک در کشور وجود دارد که 8 هزار مرکز در مناطق حاشیه ای شهری و روستایی تاسیس شده است که تقریبا برابر با یک دوم میزان تمام مهدهای کودک کشور است.

نفریه تصریح کرد: حدود 200 هزار کودک در این 8 هزار دِه مهد و حاشیه مهد با سرانه روزانه 2 هزار تومان جهت 130 روز در سال،مشمول طرح یک وعده غذای گرم بهزیستی شده است اند.

وی گفت: بهزیستی موظف شده است بود تا 7 استان در معرض سوءتغذیه را نیز به طور 100 درصدی از طریق دِه مهدها و حاشیه مهدها تحت پوشش یک وعده غذای گرم قرار دهد.

اصلاح سوءتغذیه کودکان با یک وعده غذای گرم ، 7 استان در معرض سوءتغذیه

واژه های کلیدی: تغذیه | استانی | کودکان | مناطق محروم | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz